MicroType

MicroType

là một chương trình đánh máy bao gồm phần hướng dẫn, các hoạt động hỗ trợ
Người dùng đánh giá
3.6  (503 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.5
Phiên bản mới nhất:
5.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Phần mềm MicroType là một chương trình đánh máy bao gồm tài liệu hướng dẫn, các hoạt động hỗ trợ, trò chơi điện tử mang tính chất giáo dục, và xử lí từ ngữ. Tất cả thành phần này được kết hợp trong một gói chương trình mang tính toàn diện sẽ giúp học viên hoàn thiện kĩ năng đánh máy cơ bản.

Ứng dụng này cũng bao gồm một tính năng mới được gọi là Web Reporter cho phép những sinh viên học từ xa được giáo viên hướng dẫn cho truy cập bài báo cáo đánh máy qua Internet.

Kcharselect Keyboarding — Bao gồm 20 bài học dạy về những kí tự bảng chứ cái abc, phím shift, SPACE BAR, ENTER/RETURN, CAPS LOCK, TAB, và các dấu câu cơ bản. Mỗi bài học gồm có một số hoạt động khác nhau để học các kí tự mới, cách ghép kí tự, cải thiện khả năng đánh máy, và hình thành kĩ năng.

Trò chơi Key-A-Shot thử thách học viên để cải thiện các kĩ năng đánh máy của anh ấy/cô ấy. Một bài báo cáo Report phản ánh khả năng của học viên cho từng bài hoạt động.

Numeric Keyboarding-16 bài học này dạy các kí tự ở hàng đầu tiên và thêm các phím biểu tượng thông dụng. Phần Numeric Keyboarding cung cấp các hoạt động cơ bản tương tự như mô đun gõ chứ cái Alphabetic Keyboarding. Tuy nhiên, những họat động đó cần được chú ý để xây dựng kí năng bao gồm cả các câu và đoạn văn để học viên gõ.

Anh ấy/Cô ấy cũng có thể truy cập tính năng Timed Writings từ menu bài học để phân tích sự tiến bộ của anh ấy/cô ấy. Trò chơi Connect It cho phép họ tìm thêm thời gian chơi game bằng cách gõ các dòng chữ

Keyboarding Skill Buider - Trong 25 bài học này, học viên có thể cải thiện tốc độ đánh máy của họ và kiểm soát sau khi họ học bảng chữ cái abc và cách gõ phím số. Học viên cũng có thể chọn hoạt động để thao tác nhằm cải thiện tốc độ và độ chính xác. 25 bài học này cũng bao gồm 5 bài đánh giá Assessment, chúng sẽ phân tích các lỗi và qui định phần cần lưu ý (Tốc độ hoặc độ chính xác) dựa vào khả năng của học viên ở các bài học trong Keyboarding Skill Builder.
Thông tin được cập nhật vào: