MicroType

MicroType

er et maskinskrivnings program, der består af en vejledning, optrænings aktiviteter
Brugerscore
3.6  (503 stemmer)
Din stemme
Score
4.5
Seneste version:
5.0 (Se alle)
Dette program modtog 1 præmier
MicroType Software er et maskinskrivnings program, der består af en vejledning, optrænings aktiviteter, pædagogiske spil og et tekstbehandlingsprogram. Alle disse komponenter er kombineret i én samlet pakke, der skal hjælpe eleven til at beherske de grundlæggende maskinskrivningsfærdigheder.

Dette program indeholder også en ny funktion, der kaldes Web-Reporter, som gør det muligt at give læreren adgang til elevens maskinskrivnings rapporter via Internettet.

Alfabetisk Maskinskrivning — Omfatter 20 lektioner, der omhandler de alfabetiske taster, shift, piletasterne, MELLEMRUMSTAST, ENTER/RETURN, CAPS LOCK, TAB og de grundlæggende tegnsætnings taster. Hver lektion indeholder flere forskellige aktiviteter til indlæring af nye taster og kombinationstaster, forbedring af indtastningen og opbygning af rutine.

Key-A-Shot spillet udfordrer eleven til at forbedre sine maskinskrivnings færdigheder. En Lektionsrapport afspejler elevens præstation for hver enkelt aktivitet.

Numerisk Maskinskrivning — Disse 16 lektioner omhandler den øverste række, nummer-tasterne, og de mere almindeligt anvendte symboler. Afsnittet om Numerisk Maskinskrivning indeholder de samme grundlæggende aktiviteter, som modulet med Alfabetisk Maskinskrivning. Imidlertid er de aktiviteter, der lægger vægt på opbygningsfærdigheder omfattende både sætninger og afsnit, de centrale.

Eleven kan også få adgang til the Timed Writings faciliteten fra lektions menuen for at analysere sine fremskridt. Connect It spillet tillader eleven at optjene spilletid ved at indtaste øvelseslinjer

Keyboarding Skill Builder – I disse 25 lektioner kan eleven forbedre sin indtastnings hastighed og kontrol imens han/hun lærer det alfabetiske og numeriske tastatursæt. Eleven kan også vælge at arbejde på at forbedre hastighed eller nøjagtighed. Inkluderet i disse 25 lektioner er også 5 Vurderings lektioner, der vil analysere fejl og ordinere hvilket fokus, der bør lægges (Hastighed eller Nøjagtighed), baseret på elevens resultater under undervisningen i Keyboarding Skill Builder.
Information opdateret: